Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

ZŁOTÓW — CZŁUCHÓW

05 July 2013r.

ZŁOTÓW — CZŁUCHÓW Hitlerowcy zamordowali miejscowych nauczycieli J. Zielińskiego i E. Styp-Rekow-P° Tablica na budynku szkoły podstawowej im. S. Staszica. Wyzwolone 3111945 przez 11 Sułkgpiechoty 4 Dywizji WP jako pierwsze miasto Ziem Zachodnich. Charakterystyczne dla planu miasta tzw. gąski — uliczki gospodarcze, przebiegające między dwiema ulicami mieszkalnymi (Spichrzowa i Podolska). W pn. części miasta barokowy ♦kościół paraf. 1660-64 wystawiony przez wojewodę kaliskiego A. K. Grudzińskiego, wg planów K. Bonadury Starszego. Bogate wyposażenie barokowe. Na pl. Kościuszki późnoklasycystyczny kościół poewangelicki 1829-30 (K. F. Schinkel). Pomnik Piasta Kołodzieja ku czci poległych za polskość. Przy ul. Wojska Polskiego 2a w szachulcowym domu Muzeum Ziemi Złotowskiej (historia, etnografia). W pd. części neogotycki kościół św. Rocha (pocz. XX w.) oraz cmentarz wojenny żołnierzy WP i AR poległych i zmarłych w 1945. Pomnik. W mieście liczne domy ryglowe XVIII-XIX w. Na pn. od miasta tzw. zamek z poł. XIX w., dokoła duży park. Na wsch. od miasta las ,,Zwierzyniec" urządzony w formie parku. 4 km na pd. wsch. Święta. W okresie międzywojennym żywotny ośrodek polskości. Szereg chałup szachulcowych z XIX w. W chałupie z XVIII w. ekspozycja etnograficzna. 10 km na pn. od Złotowa Radawnica. Wieś dwuulicówka wymieniona XVI w. W dużym parku neogotycki pałac XIX w. Liczne stare chałupy ryglowe. 5 km na pn. od Radawnicy Kiełpin, wieś w pięknej okolicy nad J. Kiełpińskim (20 ha), w sąsiedztwie Brzuchowa Góra — 208 m n.p.m., najwyższe wzniesienie ziemi złotowskiej. Wyjazd ze Złotowa w kierunku pn.-wsch. 45 km Zakrzewo, owalnica położ. nad dwoma jeziorkami w pobliżu lasów. Wzmiankowane XV w. Podczas zaboru pruskiego mimo silnej germanizacji zachowało polski charakter. W okresie międzywojennym proboszczem ksiądz dr B. Domański, prezes Związku Polaków w Niemczech. Z jego inicjatywy powstał Polski Bank Spółdzielczy, dom ludowy, spółdzielnia, a w 29 wsiach powiatu złotowskiego polskie szkoły. Wysoki poziom zagospodarowania wsi, zamieszkanej głównie przez ludność autochtoniczną. Podczas II wojny światowej wielu mieszkańców wywieziono do obozów koncentracyjnych. Na Domu Kultury tablica poświęcona pamięci nauczycieli, którzy zginęli z rąk hitlerowców oraz Izba Pamięci. Przy kościele m.in. grób księdza Domańskiego. Stare chałupy ryglowe. 48 km. W odl. 1 km w lewo Głomsk, owalnica. Kościół z ciosów kamiennych 1859. Liczne chałupy ryglowe. Na budynku szkoły tablica ku czci miejscowych nauczycieli zamordowanych przez hitlerowców. 6 km na zach. Stara Wiśniewka. Drewniany kościół z XVII w. z wyposażeniem wnętrza z XVIII w. Dworek XIX w. Liczne chałupy drewniane i szachulcowe z XIX w..— 57 km Lipka, wielodrożnica wymieniona XIV w. Liczne chałupy ryglowe. Izba Pamięci (rok 1945 i walka o polskość). Neoromański kościół 1864. — 61 km Debrzno-Wieś, ulicówka wymieniona 1618. Duży park przy eklektycznym pałacu. Stare chałupy rygłowę i drewniane. 8 km na pd. Wielki Buczek. Kościół szachulcowy z XVIII w. z bogatym wyposażeniem. 62 km Debrzno (5300 mk.), m. nad rz. Debrzynką. Prawa miejskie 1354 z nadania krzyżackiego. 1410 Władysław Jagiełło ofiarował miasto ks. słupskiemu Bogusławowi. W 1454 poddało się królowi polskiemu. Od 1466 do rozbiorów należało do Polski. Fragment murów obronnych z XIV w. Neogotycki kościół 1894. Nad j. Debrzno (20 ha) ośrodek wczasowy i kąpielisko. Wyjazd w kierunku pn.-wsch. — 81 km Człuchów (trasa 95). Wyjazd z Piły al. Niepodległości w kierunku pn. w górę rz. Gwdy. — 109 km Piła-Koszyce. W lewo, na pn. zach., odgałęzienie trasy 88. — 115 km Dobrzyca przy ujściu rz. Piławy i rz. Głomii do Gwdy. Niewielka elektrownia wodna. Droga przecina Gwdę i biegnie obok rzeki wśród lasów. — 116 km. Po lewej gościniec „Mściwoj". — 125 km Płytnica w widłach rz. Płytnicy i Gwdy. —131 km Ptusza. W XVI w. kuźnia żelaza. W 1945 walki o przełamanie pasa przesłaniania Wału Pomorskiego. Głaz pamiątkowy. 5 km na pd. wsch. Tarnówka. Fabryka tektury. W 1945 ciężkie walki. Szachulcowy kościół 1773. Szereg domów szachulcowy ch XIX w. Obelisk upamiętniający walki 1945. — 135 km Byszki. Rozgałęzienie dróg. Połączenie z trasą 95. Głaz z tablicą upamiętniającą walki 1945. 139 km Jastrowie (8100 mk.), m. w doi. Gwdy, u stóp tzw. Gór Jastrowskich (168 m). Zakłady przemysłu drzewnego, materiałów budowlanych, części rowerowych. Wraz z ziemią wałecką od dawna należało do Polski. W końcu XIII w. ząjęte przez Brandenburgię, później Krzyżaków. Od 1406 w granicach Polski. Prawa miejskie 1602 z nadania Zygmunta m Wazy. Po pierwszym rozbiorze włączone do Prus. W XIX w. znane targi końskie. 1945 ciężkie walki 1 Armii Wojska Polskiego o przełamanie Wału Pomorskiego. W lutym 1945 przebywał tu L. Kruczkowski. Na kanwie tutejszych zdarzeń napisał „Pierwszy dzień wolności". Na domu, w którym mieszkał, tablica pamiątkowa. Dwa głazy upamiętniające walki 1945. W d. ratuszu XVI/XVII w. Izba Pamięci. Szachulcowe domy XIX w. 3 km na wsch. nad Gwdą elektrownia wodna, kąpielisko, ośrodek wczasowy i wysadzony w powietrze most — pomnik walk 1945. JASTROWIE — NADARZYCE. 23 km, droga lokalna. Z Jastrowia ku zach. szlakiem 1 Armii WP, która w 1945 toczyła ciężkie boje z Niemcami między silnie ufortyfikowanymi wzniesieniami w lasach i nad jeziorami. — 6 km. W odl. 2 km na pd. Samborsko. Na pd. wsi 150-letni las bukowy oraz 800-letni dąb,,Hubert". — 15 km Sypniewo nad rz. Płytnicą. Kościół poł. XIX w. z barokowymi ołtarzami. Izba Pamięci (rok 1945, obóz w Kłominie). Na pn. zach. od Sypniewa w czasie II wojny światowej znajdowały się dwa obozy jenieckie: Oflag IID Gross Born i Stalag II H. — 23 km Nadarzyce nad rz. Piławą. Wieś na głównym pasie umocnień hitlerowskich. Na pd. od niej a na pn. od J. Dobrego decydujące walki o przełamanie Wału Pomorskiego (5-6II1945). W tym miejscu głównego wyłomu dokonały 4 i 6 dywizje piechoty 1 Armii WP. Liczne resztki bunkrów i pozostałości innych umocnień. Głazy pamiątkowe na szlaku bitewnym. Z Jastrowia wyjazd na pn. wsch. — 147 km Podgaje. Od 311 do 3II1945 zacięte walki Wojska Polskiego z Niemcami. Wieś przechodziła z rąk do rąk. Na miejscu, gdzie hitlerowcy spalili żywcem 32 jeńców — pomnik (K. Kuśnierz, R. Moroz— 1969). Izba Pamięci. W prawo, na pn. wsch., odgałęzienie trasy 95 do Elbląga. 154 km Okonek (3700 mk.), m. nad rz. Czarną wśród lasów i wzgórz. Przemysł włókienniczy o tradycji sięgającej czasów średniowiecznych. Na pn. od miasta Tecławska Góra (191 m) z wieżą widokową. Liczne zabudowania szachulcowe. Kościół neogotycki z XIX w. 158 km. Skrzyżowanie. 1 km na zach. Brokęcino. Drewniany kościół XVI w. 162 km Lotyń. Stacja Hodowli Roślin. Szachulcowy kościół z XVIII w. Park krajobrazowy. 177 km Szczecinek (130 m, 39 200 mk.), m. położ. na przejściu między dwoma jeziorami: na pn. j. Wielimie, na pd. j. Trzesiecko. Ważny ośrodek gospodarczy i węzeł komunikacyjny. Zakłady przemysłu drzewnego, metalowego, włókienniczego, spożywczego. Ważny ośrodek turystyki wodnej. Słowiański gród Szczytno otrzymał w 1310 od ks. Warcisława IV przywileje miejskie wzorowane na Szczecinie i stąd nazwa. Wówczas władcy Pomorza Zachodniego wystawili zamek na wyspie. Po wymarciu książąt pomorskich 1637 włączony do Brandenburgii. W XIX w. i na pocz. XX w. rozwój. W czasie walk w 1945 miasto znacznie zniszczone. Po wyzwoleniu rozwój miasta i przemysłu (1959-61, zakłady płyt wiórowych). Zamek książąt pomorskich wielokrotnie przebud., jedno skrzydło z XVII w. W wieży pozostałej po kościele św. Mikołaja Muzeum Regional-816 ne. Neoromański ratusz z 1 poł. XIX w. Ciekawe zaułki (ul. Zamkowa) z kolorowymi ryglowymi domkami. Na pl. Przyjaźni pomnik ku czci żołnierzy AR. Nadj. Trzesiecko (300 ha, 14 m), rozległy park, kąpielisko i liczne przystanie żeglarskie. Wzdłuż brzegu promenada. Na przedmieściu Świątki (był tu dawniej sławny klasztor) wieża widokowa zbud. na słowiańskim grodzisku. Na pn. od miasta j. Wielimie (1830 ha, 6 m) z licznymi wyspami, jedno z najwyżej położonych większych jezior Pojezierza (133 m). Szybko zarastające jezioro jest siedliskiem ptactwa wodnego. Fragmenty fortyfikacji Wału Pomorskiego. Cmentarz wojenny. Przy ul. • Bohaterów Warszawy obserwatorium astronomiczne dostępne do zwiedzania. — 190 km Nowe Gonne. Zajazd „U Sokolnika". Skrzyżowanie z trasą 94, odgałęzienie trasy 98 do Ustki w kierunku pn.-wsch. i koniec bocznicy trasy 96. Wyjazd z miasta w kierunku pn.-zach. drogą główną. — 195 km Wierzchowo. W 1970 odkryto gaz ziemny. Kościół z XVIII w., wolno stojąca dzwonnica. Na wsch. od wsi j. Wierzchowo (770 ha, 22 m). W pn. części jeziora dwa półwyspy, z których wsch. wcina się ok. 1 km w powierzchnię wód. Na jego pd. krańcu grodzisko słowiańskie (dojazd łodzią ze wsi). Dalej na pn. 207 km Bobolice (4400 mk.), m. nad rz. Chocielą w otoczeniu wzgórz morenowych. Przemysł włókienniczy, drzewny. Stara słowiańska osada należała do biskupów kamieńskich, którzy w 1350 nadali jej prawa miejskie. 1648 zagarnęli Brandenburczycy. Walki 1945. Przy rynku (pl. Wolności) stare domy i na ich zapleczu ryglowe magazyny. Koło kościoła 1886 ze smukłą wieżą stary buk czerwony. W pd. części miasta, nad rz. Chocielą, grodzisko IX-XII w., na nim był zamek biskupi, zachowały się fosa i wały.

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

wczasy, atrakcje, przyroda, ZŁOTÓW, CZŁUCHÓW, Wał Pomorski