Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

POZNAŃ — LĘBORK

05 July 2013r.

POZNAŃ — LĘBORK 290 km, droga drugorzędna, od Sępólna Krajeńskiego do Zamarłego droga główna nr 23, dalej drugorzędna. Trasa prowadzi przez pn.-zach. część Pojezierza Gnieźnieńskiego, przecina pradolinę Noteci pod Nakłem, następnie biegnie przez niewysokie i nieznacznie pofalowane Pojezierze Krajeńskie, skrawek Równiny Tucholskiej i najwyższą (do 331 m) i najpiękniejszą część Pojezierza Pomorskiego — Pojezierze Kaszubskie. Piękne jeziora rynnowe. Wyjazd z Poznania (trasa 3) ul. Główną i Gdyńską przez fabryczną dzielnicę Główna w kierunku pn. — 3 km Koziegłowy. Po prawej elektrociepłownia Karolin z kominem wys. 204 m. W doi. Warty budowa centralnej oczyszczalni ścieków. 4 km na pn. wsch. Kicin. Drewniany kościół XVIII w. 6 km Czerwonak, duża podmiejska osada w przełomowej doi. Warty 820 na prawym brzegu rzeki. Fabryki papieru i papy, elewator zbożowy, zakład produkcyjno-remontowy energetyki, po wsch. stronie druga co do wysokości kulminacja środkowopoznańskiej moreny czołowej, zalesiona Dziewicza Góra (143 m), teren wycieczkowy mieszkańców Poznania, liczne szlaki znakowane. 13 km Owińska. Zakład ogrodniczy (60 000 m2 upraw pod szkłem). 1248 Przemysł I nadał wieś cysterkom z Trzebnicy. W ich posiadaniu do 1797. Po kasacie w klasztorze zakład psychiatryczny. W 1939 ok. 1100 pacjentów wymordowali hitlerowcy. Obecnie zakład dla niewidomych i szkoła przygotowująca ich do pracy zawodowej. Zespół poklasztorny cysterski: kościół paraf. zbud. 1721-31 (P. Ferrari), z wykorzystaniem murów romańskich i gotyckich, freski A. Swacha 1735, odnawiane 1974; klasztor barokowy zbud. po 1720, obok park francuski XVIII w. Przy murze klasztornym nad Wartą wspaniały dąb o obw. ponad 7 m. D. kościół paraf, renesansowy z XVI w., przebud. 1686, odrestaurowany 1975. W parku angielskim pałac klasycystyczny 1805 (K. F. Schinkel). 16 km Bolechowo. Zakłady przemysłu gumowego „Stomil" (m.in. regeneracja kauczuku). Oddział zakładów ,,H. Cegielski" z Poznania — fabryka wyrobów tłoczonych (1986). 20 km Murowana Goślina (5400 mk.), m. od XIV w. Zakład przetwórczy kazeiny, przemysł drzewny i spożywczy. Kościół paraf, pierwotnie romański, przebud. w XV w. i 1717. Na ścianie zewnętrznej renesansowa płyta nagrobna z polskim napisem, 1575. Kościół poewangelicki klasycystyczny 1784-1803, restaurowany 1975. Na pd. od miasta, na zach. od szosy z Poznania nowe osiedle mieszkaniowe Zielone Wzgórza, bud. od 1985, o ładnej niekonwencjonalnej formie architektonicznej. Z Murowanej Gośliny pochodzi najstarsze znalezisko archeologiczne Wielkopolski — motyka z rogu renifera z końca starszej epoki kamiennej. Na wsch. tzw. Puszcza Zielonka, lasy doświadczalne Akademii Rolniczej w Poznaniu. Popularny teren wycieczkowy mieszkańców Poznania. 22 km Przebędowo. Zakład Doświadczalny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 5 km na pn. zach. pod Starczanowem maszt poznańskiej rozgłośni PR i TV, wys. 218 m. Odgałęzienie drogi na zach. do Obornik (18 km, trasa 97). 24 km. W odl. 3 km na pn. zach. Długa Goślina. Kościół drewniany 1628. 7km dalej Studzieniec. Dwór barokowy konstrukcji szachulcowej z XVII w., park z końca XVII w. — 31 km Sława. 2 km na wsch. 821 Rejowiec, kościół modrzewiowy 1620, odnowiony 1820; d. zbór kalwiński. 38 km Skoki (3300 mk.), m. nad rz. Mała Wełna i J. Budziszewskim (177 ha) oraz Skockim (77 ha). Miasto od 1367. Niegdyś własność potomków M. Reja. Na zewnętrznej ścianie kościoła płyta nagrobna Zofii Rejowej (zm. 1630) z napisem łacińskim. W parku miejskim nad jeziorem ośrodek wakacyjny PWSSP z Poznania — studia plenerowe podczas wakacji letnich. Kąpielisko. 42 km Roszkowo. W parku angielskim pałac z 1 poł. XIX w. 7 km na wsch. Popowo Kościelne. Kościół drewniany 1629, przebud. 1730. 4 km na zach. Sierniki, klasycystyczny pałac 1786-88 (J. Ch. Kamsetzer), oficyny klasycystyczne z XVIII i pocz. XIX w. Park krajobrazowy z XVIII w. 55 km Wągrowiec (90 m, 22 100 mk.), m. położ. nad rz. Wełną i między J. Łęgowskim (103 ha) i J. Durowskim (150 ha). Przemysł drzewny, spożywczy, metalowy. Prawa miejskie 1396, do końca XVIII w. należał do cystersów, stąd w herbie zakonnik. Na początku stycznia 1919 samorzutnie wyswobodził się spod panowania pruskiego. Tutaj urodził się ks. J. Wujek (1540-97), słynny tłumacz Biblii; pomnik zniszczyli hitlerowcy. * Kościół paraf, gotycki ze szczytami renesansowymi z XVI w., w ceglanych ścianach kostki granitowe z poprzedniego kościoła romańskiego. W kaplicy freski renesansowe 1595. Wyposażenie wnętrza XVII-XVIII w. Przy kościele pomnik ks. J. Wujka. Kościół pocysterski barokowy XVIII w., spalony 1945, odbud. Na rynku pomnik radzieckiego płk. Paszkowa. W odbud. (1987) tzw. opatówce Muzeum Regionalne. W pn. części, przy ul. Kościuszki, budynki eklektyczne i pomniki. Po zach. stronie miasta wodl. 3 km 300-letnia dębina z kolonią czapli siwej, rezerwat ścisły (39 ha). Nad J. Durowskim kąpielisko. Odgałęzienie drogi na pd. zach. do Rogoźna (14 km, trasa 97). 58 km Kaliska. W prawo, na wsch., odgałęzienie drogi do Żnina (39 km, trasa 87). 4 km na zach. Tarnowo Pałuckie. * Kościół drewniany 1639 z polichromią z czasów budowy. Wiąz o obw. pnia 4 m. — 6 km Łekno. 1153 założono tu opactwo cystersów. * Kościół paraf, gotycki z XV w., nad jeziorem grodzisko stożkowate, od 1981 teren prac archeologicznych. W 1984 odkryto m.in. ślady romańskiej rotundy. 72 km. Skrzyżowanie. 1 km na wsch. Czeszewo. Kościół późnogotycki z pocz. XVI w. Spoczywa tu K. Libelt (1807-75), polityk, filozof, uczestnik powstania 1831, jeden z przywódców powstania 1848. 7km na wsch. Wapno, osiedle przemysłowe. Do 1977duża kopalnia soli kamiennej, zalana wodą. W odl. 6 km na pn. wsch. Gołańcz (3000 mk.), m. Prawa miejskie 1400. Kościół pobernardyński, późnogotycki z pocz. XVI w., przebud. w okresie baroku. * Zamek gotycki XIV w. spalony w pierwszej wojnie szwedzkiej, odbud., od XIX w. w ruinie. 82 km. W odl. 2,5 km w lewo, na pn. zach. Grocholin, renesansowy * dwór obronny XVI w. oraz pałac XIX w. Rezerwat „ Grocholin" — łęg wiązowy i grąd niski w doi. Noteci oraz kilka pomnikowych dębów (12,10 ha). 84 km Kcynia (136 m, 4800 mk.). Drobny przemysł spożywczy. Prawa miejskie 1262 z nadania Bolesława Pobożnego, największy rozwój w XVI w. Siedziba starosty grodowego, sądy ziemi kaliskiej. 822 W centrum rynek. Przy ul. Poznańskiej izba muzealna pałucka. późnorenesansowy kościół farny, z obronnymi basztami 1631, wystrój wnętrza barokowy. Pokarmelicki kościół barokowy 1787 wraz z krużgankiem odpustowym oraz późnobarokowa kamienica XVIII w. (nr 14). Ładne okolice. W odl. 6 km na pn. wzgórze Chełmianki (161,9 m) w lasach szczepickich. Wyjazd z Kcyni na pn. wsch. — 89 km Szczepice. Za wsią droga biegnie 5 km wzdłuż lasów szczepickich. 100 km Paterek. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Miejsce rozstrzeliwań (w żwirowni) Polaków i Żydów przez hitlerowców w okresie od 12 X do 4 XI1939. Pomnik. Odgałęzienie drogi na pd. wsch. do Szubina (18 km). 102 km Nakło nad Notecią (trasa 88). Wyjazd z Nakla na pn. — 109 km Kosowo. Droga przecina rz. Rokitkę. — 115 km Mrocza (3800 mk.) nad rz. Rokitką, m. załóż, przez Władysława Jagiełłę w 1393. Ludność trudniła się rolnictwem i handlem ziemiopłodami. Filia Zakładów Teleelektronicznych „Telkom- Telfa" w Bydgoszczy. 125 km Zabartowo nad J. Proboszczowskim. —127 km. Wodl. 3km w prawo, na wsch., Pęperzyn. Kościół barokowy 1778. — 131 km. W lewo, na pd. zach., odgałęzia się droga przez Runowo Krajeńskie, w którym późnorenesansowy * kościół 1606, wystrój późnorenesansowy i barokowy, ciekawe epitafia z XVII w. fundatora kościoła J. Orzelskiego i J. Działyńskiego oraz późnorenesansowe portale; w parku podworskim ruiny dworu obronnego 1595 (zachowane fragmenty wystroju architektonicznego). Rozbud. 1860 i 1900 w stylu eklektycznym. 132 km Więcbork (109 m, 5500 mk.), m. położ. nad J. Więcborskim (o pow. 194 ha). Przemysł drzewny i elektromaszynowy. Kościół barokowy z 1772-78, charakteryzujący się jednolitym wystrojem rokokowo--klasycystycznym z 1779. Wewnątrz empirowy nagrobek. Na pn. od miasta Góra św. Katarzyny (147 m) z kaplicą cmentarną 1787. Na terenie miasta szereg domów z poł. XIX w. Okolice Więcborka stanowią piękny teren wczasowo-turystyczny. W odl. 12 km na zach. Sypniewo. W XVI w. gmina braci czeskich. Barokowy * kościół konstrukcji szkieletowej 1781. Wewnątrz ołtarz barokowy, chór rokokowy. Pałac klasycystyczny XVIII/XIX w. W odl. 17 km na pn. wsch. Sośno. Wiatrak holenderski XVIII/XIX w., dom klasycystyczny XIX w. Po wyjeździe z miasta, na pn. trasa biegnie 3 km wzdłuż pagórkowatego terenu. — 137 km Zboże. 144 km. W prawo, na wsch., odgałęzienie drogi do Mąkowarska (21 km, trasa 100) biegnącej wzdłuż j. Niechorz i rz. Sępoleńki, dopływu Brdy. Na 9 km drogi, w lewo, na pn., droga polna do Komierowa, siedziby rodziny Bosszutów-Komierowskich, wywodzącej się wg tradycji od czeskiego rycerza Bossuty, który przybył w 965 z Dąbrówką do Polski i od Mieszka I dostał dobra Komierowo i Włościbórz na Krajnie. Klasycystyczny pałac XIX i XX w., w hallu piec flamandzki (185 cm wys.). Oficyny pałacowe XIX/XX w. W parku krajobrazowym * pomniki przyrody, 8 dębów o obw. od 332 do 622 cm. Szańce. Grodzisko. 145 km Sępólno Krajeńskie (130 m, 8000 mk.), m., prawa miejskie w 1359, położ. nad rz. Sępoleńką i J. Sępoleńskim. Przemysł drzewny. W XIX w. rabinem w Sępólnie był S. Caro, sławny talmudysta. Walki we wrześniu 1939 i 1945. Cmentarz żołnierzy WP poległych w 1939 i 1945 i AR. Pomnik. Kościół o skromnych cechach klasycystycznych z 1. 1789-1803, o wystroju późnorenesansowym, barokowym i rokokowo-klasy-cystycznym z XVII-XIX w., z frontonem klasycystycznym. Okolice Sępólna piękne krajobrazowo. Nad jeziorem ośrodek sportów wodnych, tereny łowieckie. W odl. 8 km na zach. Lutowo. Zespół chałup z XIX w. W odl. 12 km na pn. wsch. Wałdowo. Kościół gotycko--renesansowy 1621. Ołtarze z końca XVIII w. Klasycystyczna plebania (d. dworek) i klasycystyczny budynek gospodarczy XVIH/XIX w. Chałupa 1830 o konstrukcji słupowej. 146 km Piaseczno. W odl. 6 km w lewo, na zach., Lutówko nad J. Lutowskim, rezerwat torfowiskowy ,,Lutowo" (12,20 ha) z sosną bagienną. — 150 km Płocicz nad j. Tylniak. 155 km Kamień Krajeński (1700 mk.), m. nad rz. Kamionką, dopływem Brdy. Ongiś własność arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawa miejskie 1359 z nadania bp. J. Bogorii Skotnickiego. W XIV i XV w. siedziba kasztelanii. W1. 1512-1822 siedziba archidiakonatu. Barokowy kościół kolegiacki 1720-23. Wyposażenie barokowe i rokokowe. Na pn. wsch. od miasta j. Mochel i Obkaskie Góry z najwyższym wzniesieniem Czarną Górą (188,6 m). W odl. 4 km na wsch. Duża Cerkwica. Kościół z muru pruskiego XIX w., 2 XIX-wieczne chałupy konstrukcji słupowej. 157 km Orzełek. —158 km. W odl. 3 km w pra wo, na pn. wsch., Obkas. Młyn wodny 1651. 164 km Zamarte nad j. Zamarte. Barokowo-rokokowy * kościół i klasztor pobernardyński 1746-79. W kościele polichromia i bogate wyposażenie w stylu rokoko. Gospodarstwo Zakładu Doświadczalnego Ziemniaka. Za wsią droga przecina strugę łączącą J. Niskie na wsch. z *j. Zamarte na zach. 175 km Chojnice (trasa 100). Skrzyżowanie z trasą 95. Wyjazd z Chojnic na pn. zach. — 179 km. W odl. 2 km na pn. Charzykowy na pd.-wsch. krańcu J. Charzykowskiego (Łukomie, pow. 1348 ha). Wieś wczasowo-letniskowa i ośrodek sportów wodnych, w zimie bojery. Kolebka zorganizowanego żeglarstwa polskiego i sportu bojerowego. Na zjeździe stowarzyszeń żeglarskich w 1923 w Chojnicach • i Charzykowych powołano Polski Związek Żeglarski. Mieści się tutaj szereg ogólnie dostępnych ośrodków wczasowo-turystycznych. Ośrodek wypoczynku świątecznego. Kąpielisko strzeżone z pomostami spacerowymi, plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zakłady gastronomiczne, pawilony i kioski handlowe. Dojazd autobusami WPK z Chojnic. Punkt etapowy na szlaku wodnym Brdą do Bydgoszczy. — 180 km. Trasa biegnie 13 km wzdłuż kompleksu lasów. — 183 km Wolność, grodzisko — punkt widokowy. — 189 km. Droga przecina rz. Czerwona Struga, 4 km dalej Brdę. 193 km. Skrzyżowanie dróg. W odl. 11 km, w lewo, na zach., przez Konarzyny (kościół barokowy 1731, wieża kryta gontem) Przechlewo. W odl. 3 km na zach. od Przechlewa nad Brdą rezerwat kormoranów (22 ha). 7 km w prawo, na pn. wsch., Swornigacie. Wieś położ. nad Brdą między J. Krasińskim a j. Witoczno. Ważny ośrodek turystyczny i wypoczynkowy. Nad J. Witoczno naturalna plaża i stanica wodna PTTK. W XIII w. istniał tu klasztor Augustianów. Kościół drewniany 824 (nieczynny), 1742. — 200 km Zielona Chocina nad rz. Chociną. 209 km. W lewo, na pd. zach., odgałęzia się droga do Borowego Młyna (7 km). Do Lipnicy w dalszym ciągu wśród lasów. — 211 km Lipnica, położ. między j. Trzebielsk i J. Kiedrowickim. — 212 km. W odl. 5 km w lewo, na pn. zach., Borzyszkowy nad J. Borzyszkowskim. Kościół drewniany XVIII w. 228 km Rekowo nad J. Rekowskim. Wieś położ. • wśród wzgórz osiągających wys. 256 m (Góra Siemierzycka). Wokół lasy. Regionalna sztuka i budownictwo kaszubskie. 230 km. W prawo, na pd. wsch., odgałęzia się droga do Somin nad J. Somińskim (20 km). 236 km Bytów (15 900 mk.), m. położ. na Pojezierzu Kaszubskim nad rz. Bytową w malowniczej okolicy — lasy i wrzosowiska, wzgórza morenowe, jeziora. Zakłady przemysłu drzewnego, spożywczego. Prastara osada słowiańska. We wczesnym średniowieczu gród obronny, opanowany przez Krzyżaków 1310; budowa zamku. Prawa miejskie 1346. Po bitwie grunwaldzkiej Jagiełło zajmuje Bytów, na mocy pokoju w 1411 oddano jednak miasto Krzyżakom. Od 1466 w granicach Polski. Jako wiano Anny Jagiellonki przechodzi ziemia bytowska we władanie książąt pomorskich, aż do ich wygaśnięcia w 1637. Po śmierci Bogusława XIV wraca do Polski. W XVI w. działał tu polski pastor S. Krofey, autor pierwszej polsko-kaszubskiej książki pt. „Duchowne pieśnie". Od 1657 miasto oddano elektorowi brandenburskiemu. Odtąd aż do 1945 w rękach pruskich. W dwudziestoleciu międzywojennym miasto leżało 7 km od granicy. W 1925 powstał tu Związek Polskich Towarzystw Szkolnych, a w 1930 polski bank i działał Związek Polaków w Niemczech. Stolica Kaszubów bytowskich. Na wzgórzu gotycki * zamek (obecnie muzeum, hotel i biblioteka) zbud. XIV/XV w. przez Krzyżaków. Odbud. po zniszczeniach w XVII w., siedziba książąt zachodniopomorskich. Zachowane: fosa, wał i 4 baszty. Na wsch. od rynku wieża po gotyckim kościele XIV w. W rynku kościół 1854 bazylikowy, o stropie drewnianym. Przy ul. Bohaterów ZWM młyn z XVIII w., przy ul. Wojska Polskiego klasycystyczna poczta ok. 1800; pomnik bojowników o polskość ziemi bytowskiej. W pobliżu stacji kol. kościół św. Jerzego 1685 zw. Kaszubskim (odbywały się tu nabożeństwa w dialekcie kaszubskim). Wewnątrz barokowe rzeźbione stalle i chór, malowidła ludowe. W odl. ok. 2 km na zach. od miasta grodzisko. W odl. 3,5 km na pn. wsch. nad j. Jeleń ośrodek wypoczynkowy.

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

Polski Bałtyk zaprasza na wczasy.
wczasy, atrakcje, przyroda, POZNAŃ, LĘBORK