Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

CHOJNICE

05 July 2013r.

CHOJNICE W odl. ok. 3 km na zach. koło miejscowości Czerska Struga wody kanału płyną akweduktem o dł. 75 m nad krzyżującymi się z nim w tunelu wodami Czerskiej Strugi. Z lewej j. Dubielnik. — 20 km. Z prawej j. Świdno. 24 km Czersk (trasa 95). Wyjazd z Czerska na pn. — 27 km Malachin. Trasa biegnie 9 km wzdłuż lasów. — 29 km Mokre. — 33 km. Droga przecina Kanał Niechwaszcz a następnie rz. Niechwaszcz. 39 km Karsin. Osada notowana już w XIV w. W odl. 6 km na wsch. wieś Odry, * rezerwat archeologiczny i przyrodniczy „Kręgi Kamienne", głazy narzutowe z okresu rzymskiego z I-IH w. Prasłowiańskie cmentarzysko kurhanowe tworzące 10 kręgów o układzie koncentrycznym, otoczone wieńcem mogił — kurhanów z nasypami kamiennymi, porośnięte częściowo reliktowymi mchami i porostami (ok. 50 gatunków), pow. 16,91 ha. Megalityczne obserwatorium astronomiczne — zegar wskazujący letnie zrównanie dnia z nocą. 44 km Wiele. Wieś kaszubska z XTV w. nad J. Wielewskim. Ośrodek wczasowo-letniskowy. Tutaj urodził się H. Derdowski (1852-1902), poeta i publicysta kaszubski (,,Niema Kaszeb bez Polonii a bez Kaszeb Polści") oraz Wincenty (Wicek) Rogala (1868-1958), bajarz i pieśniarz. Pomnik H. Derdowskiego (1957). Popiersie W. Rogali (1982, W. Samp). Muzeum Kaszubskie. Na stokach wzgórza Białej Góry (193,7 m n.p.m.) otaczających J. Wielewskie (o pow. 156,1 ha) kapliczki Kalwarii Wielewskiej zbud. w 1.1916-25. W kościele paraf, tablica pamiątkowa ku czci ks. ppłk. J. Wryczy, prezesa TOW „Gryf Kaszubski". — 47 km Lubnia-Leśnictwo. Droga przecina ciąg jezior rynnowych między J. Zmarłe a j. Swatki. — 52 km Lubnia na 113 km trasy głównej. Ośrodek kultury kaszubskiej. Za Tucholą trasa główna skręca na zach. — 68 km Żalno. Renesansowy dwór obronny XVI w. Zajazd. Za wsią droga biegnie przesmykiem między j. Żalno i j. Głęboczek. — 73 km. Przesmyk między j. Silno a J. Grochowskim. 74 km Silno. Drewniana chata podcieniowa XIX w., od 1985 Oddział Budownictwa Regionalnego Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach. W odl. 3 km na pd. zach. Ostrowite. Regionalna chata podcieniowa. Na pd. zach. na prawym brzeguj. Wysockiego — Wysoka. Neoklasycystyczny dwór z ok. 1870, obok kaplica. Nad jeziorem gnieżdżą się czaple siwe. Ok. 3 km na pn. na wyspie j. Przysarcze o pow. 138,9 ha (zarośnięte trawą i krzewami) fragmenty wczesnośredniowiecznego grodziska raciąskiego z XIII w., siedziby kasztelana. — 83 km Nowa Ameryka. Połączenie z trasą 95, skręt w lewo. 85 km Chojnice (140 m, 36 500 mk.), m. położ. na pograniczu Wysoczyzny Krajeńskiej i Pojezierza Kaszubskiego. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „Mostostal", Zakłady Budowy Maszyn „Zremb-Makrum", Wytwórnia Sprzętu Sportowego, Zakłady Mięsne i Rybne oraz przemysłu drzewnego i skórzanego. Gród warowny książąt pomorskich zdobyty przez Krzyżaków i zamieniony na twierdzę zw. Bramą Pomorza. Prawa miejskie 1346. W 1466 miasto wróciło do Polski. W XVI w. znane z wyrobu sukna. Od 1772 do 1920 należało do Prus. Miejsce zaciekłych walk z Niemcami w 1939. Zachowane fragmenty * murów miejskich — Brama Człuchowska z XIV w. (w niej Muzeum Regionalne — archeologia, historia, etnografia). Gotycki kościół farny XIV w. odbud. po zniszczeniach 1945. Barokowy kościół pojezuicki XVIII w. i kolegium (obecnie gimnazjum). Kościół i klasztor Augustianów-Eremitów XVIII w., przebud. XIX w., obecnie żłobek. Na pn. (ok. 1,5 km) od miasta w rowach na polach igielskich we wrześniu i listopadzie 1939 Wehrmacht, SS i gestapo rozstrzelało ponad 2000 Polaków, wśród nich wszystkich chorych z Zakładu Psychiatrycznego. Kolekcja historyczno-regionalna Makówskich, oddział Muzeum Regionalnego, ul. Drzymały 5. W odl. 7 km na pn. zach. Charzykowy, ośrodek sportów wodnych i letnisko (trasa 99). Skrzyżowanie z trasą 95 i połączenie z trasą 99. Wyjazd z Chojnic na pn. wsch. — 89 km Powałki. — 92 km Kłodawka. Na lewo leśniczówka Kłodawa. Droga biegnie ok. 10 km wzdłuż lasów (Bory Tucholskie). 2,5km na pd. wsch. Krojanty, znane ze słynnej szarży 18 pułku Ułanów Pomorskich wdn. 1IX1939. Pamiątkowy obelisk (odsłonięty 1966) przy drodze głównej nr 22 (trasa 95). Izba Pamięci we wsi Nowa Cerkiew (2 km) poświęcona historii pułku i działań w 1939. 100 km Męcikał. Punkt etapowy spływów kajakowych Brdą. — 100 km. Struga Strzemeszna łącząca j. Kosobudno (na pn. zach.) z j. Trzemeszno (pd. wsch.). — 105 km. Droga przecina rz. Niechwaszcz. 108 km Brusy. Osada z XIV w. Od 1988 miasto. Przetwórnia Leśnych Produktów Niedrzewnych „Las". Od 1942 znajdowała się tu filia obozu koncentracyjnego w Sztutowie i obóz pracy. Cmentarz ofiar terroru. W lewo, na zach., droga boczna do Swornigaci (17 km, przy trasie 99). — 112 km Zalesie, wieś letniskowa. 113 km Lubnia. W odl. 3 km w lewo Leśno nad j. Leśno. * Kościół drewniany 1650. Wystrój barokowy. Koniec bocznicy z Tucholi. 117 km. Droga przecina rz. Mlusinę łączącą j. Leśno z kompleksem jezior na wsch. — 118 km Raduń. Z prawej j. Raduń. — 122 km Dziemiany. Za wsią z lewej j. Rzuno. — 127 km Kalisz nad j. Biebrowo. — 131 km Lupuska Huta. Charakterystyczne budownictwo kaszubskie. — 132 km. Droga przecina Wdę. 133 km. W lewo, na zach., odgałęzienie drogi do Lipusza (2 km). Początek szlaku wodnego na Wdzie. Za odgałęzieniem droga biegnie 3 km wzdłuż kompleksu lasów. 138 km. Wjazd na drogę Bytów — Kościerzyna. Połączenie z trasą 94, którą dalej, w prawo, na wsch. 149 km Kościerzyna (trasa 94).

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

Polski Bałtyk zaprasza na wczasy.
wczasy, atrakcje, przyroda, Kościerzyna, Chojnice