Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

BOBOLICE—SŁAWNO

05 July 2013r.

BOBOLICE—SŁAWNO. 55 km, droga drugorzędna. Malownicza trasa wśród wzgórz i lasów Pojezierza Drawskiego. Wyjazd z Bobolic w kierunku pn.-wsch. — 16 km Żydowo. Duża wieś wśród malowniczych wzgórz. Elektrownia wodna (przepompowa) o mocy 150 MW, zbud. 1970. Kościół szachulcowy XVIII w. W odl. 3 km na pd. zach. nad j. Kwiecko, z którego wypływa rz. Radew, 160-letni las mieszany dębowo-bukowo-sosnowy. W odl. 1 km na pd. wsch. w pobliżu jeziora wąwóz Wilczy Jar, las mieszany o charakterze pierwotnym. W odl. 6 km na wsch. pn. kraniec rynny J. Bobięcińskiego Wielkiego (530 ha). Na pn. od jeziora Skibska Góra (238 m). Po wsch. stronie jeziora góra Złocień (231 m). Okolice jeziora jednym z najpiękniejszych rejonów turystyki pieszej. 25 km Polanów (2500 mk.), m. nad rz. Grabową u stóp wzgórz moreny czołowej. Letnisko. Stare osiedle pomorskie u stóp tzw. Świętej Góry (156 m, 3 km na pd. zach. od miasta), na której stała pogańska świątynia. W XIII w. zagarnęli Krzyżacy. Od XIV w. własnością biskupów kamieńskich, od XVII — Brandenburgii. Od poł. XIX w. rozwój letniska. Duże zniszczenie w czasie n wojny światowej. Kościół z Xm-XIX w., kaplica pocz. XX w. Dalej na pn. przez lasy, doi. rz. Grabowej. — 36 km Krąg. Miejscowość letniskowa. W okolicy trzy śródleśne jeziora. * Zamek w parku nad jeziorem 1414, rozbud. XVI-XVII w., zabezpieczony po zniszczeniach. * Kościół z renesansowym wyposażeniem. Zabytkowy most zwodzony z XVII w., przeniesiony z Darłówka. — 42 km Nowy Żytnik nad rz. Grabową. — 45 km Ostrowiec nad rynnowym jeziorem. Kościół gotycki XV w., wieża z młyńskim kołem. — 48 km Kosierzewo. Park podworski, w nim dwór i kościół gotycki (w wieży wmurowane 2 młyńskie koła). — 51 km Kwasowo. Kościół gotycki otoczony lipami. — 55 km Sławno (trasa 91). Wyjazd z Bobolic na pn. zach. Droga Bobolice — Koszalin zbud. w 1. 1853-56. — 224 km Grzybnica. Na pn. od wsi na pd. brzegu rz. Radew rezerwat archeologiczny odkryty 1974 „Grzybnicki Las". Są tu 4 kręgi kamienne z czasów Gotów (70-230), złożone z głazów o wys. do 1,5 km. Dwa kręgi mają średnice po 37,5 m, inne mniejsze. Było to miejsce zgromadzeń i uroczystości przez 4-5 pokoleń, tu odbywały się wiece, składano ofiary z bydła, a także z ludzi. — 227 km Mostowo między 2 zbiornikami zaporowymi na rz. Radwi; na wsch. J. Mostowskie, na zach. J. Rosnowskie, wśród lasów. Plaża, ośrodek wypoczynkowy, camping, doskonałe tereny wędkarskie. 240 km Bonin. Instytut Ziemniaka. Zespół nowoczesnych budynków szkoły rolniczej. Znajdował się tu niegdyś obronny gród słowiański. Kaplica XV w. Wodl. l,5kmna wsch.j.Lubiatowo—rezerwat ptactwa wodnego, miejsce lęgowe dzikich łabędzi i czarnych bocianów. Półwysep przedzielający jezioro, wg legendy usypany przez diabła. Z jeziora wypływa rz. Dzierżęcinka, nad którą leży Koszalin. Na wsch. krańcu j. Lubiatowo wieś Lubiatowo, niegdyś obronny gród słowiański, z zabytkami budownictwa ludowego. Zabudowania gospodarcze z przed-wyżką. 246 km Koszalin (trasa 92). POZNAŃ —USTKA 300 km, droga główna nr 11 do Szczecinka, dalej nr 21. Trasa prowadząca do znanej miejscowości kąpieliskowej, przebiega przez środkową część Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, pradoli-nę Warty i Noteci, Pojezierza Pomorskie (Pojezierze Wałeckie i Drawskie) o pięknie wykształconych formach polodowcowych i Wybrzeże Słowińskie z systemem dolin rzecznych (Pradolinę Pomorską). Odcinek Poznań — Szczecinek (177 km, trasa 97). Wyjazd ze Szczecinka w kierunku pn.-wsch. Po lewej j. Wielimie (1830 ha, głęb. 6 m). Na podmokłych gruntach plantacje wikliny przemysłowej. Trasa pro wadzi wzdłuż linii umocnień Wału Pomorskiego ciągnących się do Białego Boru. 186 km Gwda Wielka nad rz. Gwdą, wypływającą z j. Wielimie. Kościół 1863. — 187 km Gwda Mała. Wodl. 11 km na pd. wsch. Czarne, m. nad rz. Czernicą, stare osiedle słowiańskie. Prawa miejskie 1395. Krzyżacy budują tu zamek (ruiny istniały do 1830). Kościół ryglowy 1757 z bogatym artystycznym wyposażeniem. W 1968 znaleziono zbiorowe mogiły ok. 75 000 jeńców wymordowanych i zagłodzonych w miejscowym Stalagu IIB. Wodl. 7km na pn. od Czarnego w kierunku Międzyborza drugi co do wielkości w Polsce w lesie bukowo-dębowym * rezerwat cisowy, ok. 300-letnie drzewa (25 ha), pad opieką od końca XIX w. 189 km. Skręt na pn. — 190 km. Z lewej J. Dołgie, wąska rynna 9 km 818 dł. Dalej trasa biegnie przez las. — 196 km Drzonowo. Kościół z XIX w. 206 km Biały Bór (2100 mk.), m. położ. między dwoma jeziorami: Bielsko na pd. i Łobez na pn., skąd bierze początek rz. Biała. Stadnina koni. D. słowiańskie osiedle otrzymało od Krzyżaków prawa miejskie w 1383, 1466 powrót do Polski, rozkwit tkactwa i szewstwa. Kościół neoromański 1878 (postawiony na miejscu starszego) z późnobarokowym wystrojem z poprzedniej świątyni. W 1945 miasto leżało na linii tzw. Wału Pomorskiego; 95% zniszczeń. Pomnik żołnierzy AR poległych w walkach o wyzwolenie tych terenów. Na pd. od miasta rząd jezior rynnowych w lesistej okolicy. Na pn. zach. odgałęzienie drogi do Bobolic (18 km, trasa 97) i na pd. wsch. do Człuchowa (45 km, trasa 95). 223 km Miastko (122 m, 11700 mk.), m. położ. u źródeł rz. Studnicy. Przemysł drzewny, włókienniczy, skórzany, wytwórnia win, cegielnie. Osiedle słowiańskie w XIV w. wraz z ziemią człuchowską i bytowską zagarnięte przez Krzyżaków. W średniowieczu miasto (nieufortyfikowane). 1466-1772 należy do Polski. 1945 silnie zniszczone. W rynku kościół barokowy z 1730, wieża 1905, przebud. 1926, wyposażenie późnobaro-kowe. Pomnik Wdzięczności AR. W kierunku wsch. odgałęzienie trasy 94 do Gdańska.

ocena 4.3/5 (na podstawie 6 ocen)

wczasy, atrakcje, przyroda, Gdańsk, BOBOLICE, SŁAWNO, Ustka