Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

POWIAT PUCK Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Piaśnickłe Łąki. Rezerwat leży w widłach starego i nowego koryta Piaśnicy, począwszy od wydm nadmorskich na północy do starego kanału przegradzającego łąki w linii prostopadłej do koryta rzeki na południu. Zajmuje powierzchnię 54.70 ha i należy do Nadleśnictwa Kol-kowo, leśnictwo Sobieńczyce, oddziały 1 i 2. Teren rezerwatu należy do najciekawszych pod względem florystycz-nym na Pomorzu. Wyróżnia się występowaniem różnych zbiorowisk roślinnych na jednym terenie o charakterze łąk krzewiastych, pierwot-nością szaty roślinnej, obfitością rzadkich gatunków roślin i wartością estetyczno-krajobrazową. Do najciekawszych roślin należą woskownica, paproć długosz królewski, brzoza niska, wrzosiec, kosaćce, storczyki mieczyki i inne. W północnej części rezerwatu występuje bór wilgotny z licznymi krzewami i krzewinkami w podszyciu, wśród których często spotyka się bażynę. Na południu rezerwatu znajdują się łąki, często przerywane kępami drzew i zarośli. Tu występują licznie woskownica,. storczyki, mieczyki, kosaćce. W zagłębieniach i mokrych dołach zachowała się wąkrota pospolita, na suchych zaś miejscach wrzosiec. Wzdłuż płynącej obok rezerwatu rzeki Piaśnicy roślinność jest bujniejsza i bardziej zwarta.


Powiat Wejherowo - Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Torfowisko Wygoda. Dla umożliwienia dalszych badań nad sukcesją nadjeziornych zespołów torfowiskowych wydzielóno w Nadleśnictwie Kamień, Leśnictwo Sopieszyno, w odległości 12 km na południe od Wejherowa teren, gdzie przy brzegach trzech jezior: Wygoda, Pausznik i Krypko można obserwować młodsze stadia rozwoju torfowisk wrzosowiskowych. Dwa pierwsze z wymienionych jezior należą do typu jezior oligotroficznych. Świadczy o tym zespół roślinności przybrzeżnej z lobelią jeziorną i poryblinem jeziornym. Trzecie, najmniejsze jezioro Korypko jest silniej zeutrofizowane. W przybrzeżnym pasie występują licznie grzybienie białe i bobrek trójlistny.


Powiat Kościerzyna - Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Orle. Pomiędzy drogą Orle—Garczyn a jeziorem Dużym, tuż za ogrodzeniem b. leśniczówki Orle, w oddziale 248 k Leśnictwa Orle (Nadleśnictwo Mestwinowo) wydzielono fragment lasu mieszanego z okazałymi dębami (pow. 1.56 ha). Dęby w wieku około 250 lat, a niektóre i starsze są zdrowe i powinny zachować się jeszcze wiele lat. Obok dębów występuje pojedyńczo klon, lipa, grab, brzoza i świerk. W południowej części znajdują się kępy świerka, brzozy i sosny w wieku 40—60 lat. Strzelnica. Ulubionym miejscem spacerów dla mieszkańców Kościerzyny jest piękny las dębowy, rosnący naprzeciw Strzelnicy Bractwa Kurkowego w odległości 1 km od granic miasta. Na powierzchni około 0.5 ha rosną pojedynczo okazałe dęby w wieku 240 1. Jeden z nich jest zrośnięty z bukiem.


Powiat Kwidzyn - Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Kwidzyńskie Ostnice. Teren rezerwatu stanowi zbocze wzniesienia o południowej i południowo-zachodniej ekspozycji, W lesie należącym do Nadleśnictwa Kwidzyń, Leśnictwa Miłosna (oddział 7 a). Rezerwat znajduje się w odległości około 3 km na południowy-wschód od Kwidzynia. Występuje tam Ostnica Jana obok innych roślin stepowych. Przed 50 laty roślinność stepowa z ostnicą na czele występowała na powierzchni około 20 ha. Stopniowo las zaczął wypierać rośliny stepowe tak, że dziś zachowało się w tym miejscu tylko to jedyne stanowisko ostnicy, które też jest zagrożone przez wyrastające z samosiewu świerki i sosny.