Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Objaśnienie słownictwa

08 November 2011r.

Stosunkowo często spotykamy się z określeniami: park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody, ochrona gatunkowa roślin względnie zwierząt czy też ochrona zasobów przyrody. Ponieważ nie zawsze określenia te są odpowiednio stosowane, podaję krótkie objaśnienia: A. OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY Zasoby przyrody mogą być odnawialne i nieodnawialne. Do odnawialnych zasobów przyrody należą zasoby ożywione (rośliny i zwierzęta oraz najróżnorodniejsze ich zespoły, np. las, zadrzewienia, zwierzyna łowna, ryby). Rośliny i zwierzęta rozmnażają się i tym samym zabezpieczają istnienie odpowiedniego stanu ilościowgo, o ile człowiek nie zniszczy równowagi biologicznej przez niewłaściwą ingerencję.


Uwagi Dla Korzystających Z Plaży

08 November 2011r.

W miesiącach letnich każdego roku zaludniają się nadmorskie plaże. Naniesiony przez fale morskie czysty piasek, nagrzewany przez promienie słoneczne, zaprasza swym dziwnym "śpiewem" do korzystania z przyjemności plaży. Wypoczywając na plaży mało* kto zdaje sobie sprawę z tego, że w najbliższym sąsiedztwie toczy się zawzięta walka pomiędzy piaskami naniesionymi przez wiatr i roślinnością, która stara się ten piasek zatrzymać, by nie powodował ogólnej zagłady.


Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego

08 November 2011r.

Wszelkie wzmianki o Słowińskim Parku Narodowym kojarzą się zwykle z widokiem ogromnych wydm wędrujących, niosących zagładę wszelkiej roślinności. Wydmy te są groźne nie tylko dla roślin. W pewnych okolicznościach mogą stanowić bardzo poważne niebezpieczeństwo, oczywiście pośrednio, dla ludzi. Doświadczyli tego mieszkańcy osady Łeba w połowie XVI w., gdy musieli opuścić swoje siedziby na lewym brzegu rzeki Łeby, bezlitośnie zasypywane przez ogromne masy ruchomego piasku i zbudować nową osadę na miejscu, gdzie obecnie znajduje się miasto Łeba. Dziś można oglądać już tylko resztki muru dawnego kościoła, jedynego świadka minionej tragedii.


Powiat Kartuzy - Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Zamkowa Góra. W odległości 3 km od Kartuz w stronę Rębo-szewa, po lewej stronie drogi wznosi się wzgórze o kształcie owalnym, o wysokości około 30 m ponad otoczenie i 222 m npm. Stoki wzniesienia są spadziste i strome. Szczyt płaski, przy czym na jego południowo-za-chodniej stronie znajduje się mokradło. Całe to wzniesienie o powierzchni ponad 9 ha porasta charakterystyczny dla pojezierza kaszubskiego las bukowy o cechach zespołu naturalnego, w wieku około 200 lat. Poszczególnie drzewa dochodzą do 30 m wysokości w pierśnicy (średnicy na wys. 1.30 m) około 1 m. Najbardziej okazałe buki zostały wycięte w czasie okupacji. W podszyciu występuje pojedyńczo jarzębina i lipa. Runo charakterystyczne dla lasu bukowego z elementami górskimi, jak żywiec cebulkowy, per-łówka jednokwiatowa, lędźwian skrzydlaty i zerwa kłosowa. Na szczycie, na mokradle występuje skrzyp leśny, narecznica samcza i zachył-kowa, tomka wonna, niecierpek pospolity, sit rozpierzchły i marzanka wonna.


Powiat Kwidzyn - Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Kwidzyńskie Ostnice. Teren rezerwatu stanowi zbocze wzniesienia o południowej i południowo-zachodniej ekspozycji, W lesie należącym do Nadleśnictwa Kwidzyń, Leśnictwa Miłosna (oddział 7 a). Rezerwat znajduje się w odległości około 3 km na południowy-wschód od Kwidzynia. Występuje tam Ostnica Jana obok innych roślin stepowych. Przed 50 laty roślinność stepowa z ostnicą na czele występowała na powierzchni około 20 ha. Stopniowo las zaczął wypierać rośliny stepowe tak, że dziś zachowało się w tym miejscu tylko to jedyne stanowisko ostnicy, które też jest zagrożone przez wyrastające z samosiewu świerki i sosny.