Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  Następna >

Objaśnienie słownictwa

08 November 2011r.

Stosunkowo często spotykamy się z określeniami: park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody, ochrona gatunkowa roślin względnie zwierząt czy też ochrona zasobów przyrody. Ponieważ nie zawsze określenia te są odpowiednio stosowane, podaję krótkie objaśnienia: A. OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY Zasoby przyrody mogą być odnawialne i nieodnawialne. Do odnawialnych zasobów przyrody należą zasoby ożywione (rośliny i zwierzęta oraz najróżnorodniejsze ich zespoły, np. las, zadrzewienia, zwierzyna łowna, ryby). Rośliny i zwierzęta rozmnażają się i tym samym zabezpieczają istnienie odpowiedniego stanu ilościowgo, o ile człowiek nie zniszczy równowagi biologicznej przez niewłaściwą ingerencję.


O ochronie przyrody

08 November 2011r.

Straż Ochrony Przyrody współdziała z organami państwowymi w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody i wykroczeń przeciwko tym przepisom. Straż Ochrony Przyrody działa na podstawie rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30. IV. 1957 r. (Dz. U. Nr 4 poz. 189) i w oparciu o własny regulamin. Członków SOP powołują prezydia wojewódzkich rad narodowych spośród członków Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego. Członkowie SOP otrzymują specjalne legitymacje i odznaki. Swoje obowiązki wykonują honorowo.


Uwagi Dla Korzystających Z Plaży

08 November 2011r.

W miesiącach letnich każdego roku zaludniają się nadmorskie plaże. Naniesiony przez fale morskie czysty piasek, nagrzewany przez promienie słoneczne, zaprasza swym dziwnym "śpiewem" do korzystania z przyjemności plaży. Wypoczywając na plaży mało* kto zdaje sobie sprawę z tego, że w najbliższym sąsiedztwie toczy się zawzięta walka pomiędzy piaskami naniesionymi przez wiatr i roślinnością, która stara się ten piasek zatrzymać, by nie powodował ogólnej zagłady.


Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego

08 November 2011r.

Wszelkie wzmianki o Słowińskim Parku Narodowym kojarzą się zwykle z widokiem ogromnych wydm wędrujących, niosących zagładę wszelkiej roślinności. Wydmy te są groźne nie tylko dla roślin. W pewnych okolicznościach mogą stanowić bardzo poważne niebezpieczeństwo, oczywiście pośrednio, dla ludzi. Doświadczyli tego mieszkańcy osady Łeba w połowie XVI w., gdy musieli opuścić swoje siedziby na lewym brzegu rzeki Łeby, bezlitośnie zasypywane przez ogromne masy ruchomego piasku i zbudować nową osadę na miejscu, gdzie obecnie znajduje się miasto Łeba. Dziś można oglądać już tylko resztki muru dawnego kościoła, jedynego świadka minionej tragedii.


Powiat Lębork - Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Mierzeja Sarsbska. Ochroną objęta jest prawie cała mierzeja pomiędzy zalewowym jeziorem Sarbskim a Bałtykiem. Teren ten należy do Nadleśnictwa Łeba i obejmuje oddziały 10—23 oraz 37—39. Na mierzei jak zwykle występują wydmy, dochodzące miejscami do wysokości 23 m. Miętzy wydmami znajdują się zabagnione tereny, których poziom nie wznosi się wyżej, niż 1 m npm. W niektórych miejscach wydmy są ruchome i przemieszczają się zwykle w kierunku wschodnim, względnie południowo-wschodnim. Większa część terenu porośnięta jest lasem o różnym wieku. Przeważają młodniki (młode drzewostany). Obok sosny zwyczajnej, jako głównego składnika, występuje sosna górska i sosna czarna. Poza tym spotyka się brzozę, olchę szarą i wierzbę kaspijską^ W runie występują rośliny typowe dla nadmorskich borów sosnowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują bażyna i wrzosiec bagienny. Na wydmach rosną prawie wszystkie rośliny wydmowe. Uderza jedynie-brak mikołajka nadmorskiego. Ze względu na bliskość miasta Łeby ten ciekawy zakątek Wybrzeża jest w sezonie letnim licznie odwiedzany przez wczasowiczów i turystów, którzy mogą tam podziwiać orginal-ność form wydmowych i bogaty, jak na te warunki siedliskowe, świat roślin.


POWIAT PUCK Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Piaśnickłe Łąki. Rezerwat leży w widłach starego i nowego koryta Piaśnicy, począwszy od wydm nadmorskich na północy do starego kanału przegradzającego łąki w linii prostopadłej do koryta rzeki na południu. Zajmuje powierzchnię 54.70 ha i należy do Nadleśnictwa Kol-kowo, leśnictwo Sobieńczyce, oddziały 1 i 2. Teren rezerwatu należy do najciekawszych pod względem florystycz-nym na Pomorzu. Wyróżnia się występowaniem różnych zbiorowisk roślinnych na jednym terenie o charakterze łąk krzewiastych, pierwot-nością szaty roślinnej, obfitością rzadkich gatunków roślin i wartością estetyczno-krajobrazową. Do najciekawszych roślin należą woskownica, paproć długosz królewski, brzoza niska, wrzosiec, kosaćce, storczyki mieczyki i inne. W północnej części rezerwatu występuje bór wilgotny z licznymi krzewami i krzewinkami w podszyciu, wśród których często spotyka się bażynę. Na południu rezerwatu znajdują się łąki, często przerywane kępami drzew i zarośli. Tu występują licznie woskownica,. storczyki, mieczyki, kosaćce. W zagłębieniach i mokrych dołach zachowała się wąkrota pospolita, na suchych zaś miejscach wrzosiec. Wzdłuż płynącej obok rezerwatu rzeki Piaśnicy roślinność jest bujniejsza i bardziej zwarta.


Powiat Kartuzy - Rezerwaty przyrody

08 November 2011r.

Zamkowa Góra. W odległości 3 km od Kartuz w stronę Rębo-szewa, po lewej stronie drogi wznosi się wzgórze o kształcie owalnym, o wysokości około 30 m ponad otoczenie i 222 m npm. Stoki wzniesienia są spadziste i strome. Szczyt płaski, przy czym na jego południowo-za-chodniej stronie znajduje się mokradło. Całe to wzniesienie o powierzchni ponad 9 ha porasta charakterystyczny dla pojezierza kaszubskiego las bukowy o cechach zespołu naturalnego, w wieku około 200 lat. Poszczególnie drzewa dochodzą do 30 m wysokości w pierśnicy (średnicy na wys. 1.30 m) około 1 m. Najbardziej okazałe buki zostały wycięte w czasie okupacji. W podszyciu występuje pojedyńczo jarzębina i lipa. Runo charakterystyczne dla lasu bukowego z elementami górskimi, jak żywiec cebulkowy, per-łówka jednokwiatowa, lędźwian skrzydlaty i zerwa kłosowa. Na szczycie, na mokradle występuje skrzyp leśny, narecznica samcza i zachył-kowa, tomka wonna, niecierpek pospolity, sit rozpierzchły i marzanka wonna.


Strona 1 z 4,   [1]  2  3  4  Następna >